МОЛОДНЯК 2011-2018 г

 

 

Касфан жер. 2017
Карат жер. 2017
Оррива коб. 2017
Факирия коб. 2017
Контивель коб. 2017
Халакель коб. 2017
Клинок (Каскадер), жер., голшт. 2016
Факира коб., голшт. 2015
Пеликано коб., голшт. 2015
Ва-банк жер., голшт. 2015
Ольвия коб., голшт. 2014
Калиф жер., голшт. 2014
Авеста коб., вестф. 2014
Пташка Балу коб., ольден. 2014
Фисташка коб., голшт. 2014
Волгарь жер., голшт. 2013
Каскад жер., голшт. 2011